Stödfrågor vid en orosanmälan

Här nedan följer några frågor som kan vara till stöd vid skrivandet av en orosanmälan. Frågorna är framtagna som stöd just för socialsekreterare som tar emot orosanmälningar.

• Vad var det som gjorde att du ringde/anmälde just nu?

• Hur länge har det funnits oro för att barnet far illa?

• Vad skulle kunna hända om inget görs?

• Var befinner sig barnet just nu?

• Tror du att det är en akut fara för barnet? Om ja, hur då?

• Finns det andra barn i familjen? Om ja, ange vilka och ålder.

• Är det något särskilt vi behöver tänka på inför att ta kontakt med barnet eller vårdnadshavarna?

• Känner barnet till att anmälan är gjord?

• Känner vårdnadshavarna till att anmälan är gjord?

• Skulle du kunna tänka dig att medverka vid ett möte för att diskutera anmälan tillsammans med barnet och vårdnadshavarna?

• Finns det något som fungerar bra när det gäller barnets situation?

Metodstöd för BBIC, Barns behov i centum, Socialstyrelsen 2015