Klicka på blanketten och fyll i din orosanmälan. Spara eller skriv ut.

Försäkra dig om att du använder den senaste versionen av blanketten. Den hittar du alltid här. Uppgifter du som anmälare fyller i blanketten sparas inte hos oss. De uppgifter du som anmälare fyller i ansvarar du för att skicka till berörd socialtjänst. Trygga Barnen spårar inte och tar heller inte del av dessa uppgifter.

Blankett för orosanmälan

Pdf öppnas i ett nytt fönster.

Att tänka på när du fyller i en orosanmälan

Det är inte säkert att du har tillgång till all information när du skriver en orosanmälan. Fyll i så mycket du kan. Ju mer information du fyller i desto lättare blir det för socialsekreteraren som skall handlägga ärendet. Orosanmälan skall göras så snabbt som möjligt, i lagtexten står det ”genast”.


Orosanmälan skall skickas till det socialtjänstkontor där barnet är skrivet. Är du osäker på om du ska skriva en orosanmälan eller har frågor om orosanmälningar kan du kontakta socialtjänstkontoret i kommunen. Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittar du via kartan på startsidan.

Endast ett barn per orosanmälan. Misstänker du att flera barn far illa ska du fylla i flera orosanmälningar. Om möjligt informera barn och förälder om att en orosanmälan skrivs. Det visar att du tar situationen på allvar samtidigt som det kan underlätta kontakten mellan socialtjänst och familj. Gäller orosanmälan allvarliga brott och sexuella övergrepp kan du kontakta socialtjänsten för råd.

Obs! Olika webbläsare behandlar pdf-filer på olika sätt. Säkerställ därför att den information du fyller i sparas innan du skickar in din orosanmälan till socialtjänsten. Om du har tillgång till ett PDF-program rekommenderar vi att du använder det. Om du fyller i din orosanmälan direkt i webbläsaren fungerar det ofta bäst om du istället för “spara” väljer “skriv ut” och sedan “skriv ut som PDF”. Kom ihåg att hantera de uppgifter som du fyller i med varsamhet. Det är känsliga personuppgifter som hanteras och det är viktigt att de inte sprids till obehöriga.

I egenskap av anmälningspliktig måste du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får då inte vara anonym. Skriver du en orosanmälan i yrket kan du begära att bli kontaktad för att få reda på om en utredning inletts eller ej. I egenskap av privatperson bör du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får vara anonym om du vill. Skriver du en orosanmälan som privatperson har du inte rätt att få reda på om en utredning inletts eller ej.

Obs! Tänk på att inte uppge dina kontaktuppgifter någonstans ifall du vill vara anonym. Undvik t.ex. att uppge ditt namn ifall du skickar in din orosanmälan via e-post eller om du ringer till socialtjänsten.