Klicka på blanketten och fyll i din orosanmälan. Spara eller skriv ut.

Försäkra dig om att du använder den senaste versionen av blanketten. Den hittar du alltid här.
Blanketten uppdaterades senast 2018-09-30

Hittills har blanketten laddats ner gånger.

<

Alttext
 

Pdf öppnas i ett nytt fönster.

Att tänka på när du fyller i en orosanmälan

Det är inte säkert att du har tillgång till all information när du skriver en orosanmälan. Fyll i så mycket du kan. Ju mer information du fyller i desto lättare blir det för socialsekreteraren som skall handlägga ärendet. Orosanmälan skall göras så snabbt som möjligt, i lagtexten står det ”genast”.

Orosanmälan skall skickas till det socialtjänstkontor där barnet är skrivet. Är du osäker på om du ska skriva en orosanmälan eller har frågor om orosanmälningar kan du kontakta socialtjänstkontoret i kommunen. Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittar i kartan du på startsidan.

Endast ett barn per orosanmälan. Misstänker du att ex. två barn far illa ska du fylla i två orosanmälningar.Om möjligt informera barn och förälder om att en orosanmälan skrivs. Det visar att du tar situationen på allvar samtidigt som det kan underlätta kontakten mellan socialtjänst och familj. Gäller orosanmälan allvarliga brott och sexuella övergrepp kan du kontakta socialtjänsten för råd.

I egenskap av anmälningspliktig måste du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får då inte vara anonym. Skriver du en orosanmälan i yrket kan du begära att bli kontaktad för att få reda på om en utredning inletts eller ej.

I egenskap av privatperson bör du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får vara anonym om du vill. Skriver du en orosanmälan som privatperson har du inte rätt att få reda på om en utredning inletts eller ej.