Orosanmälan.se drivs av stiftelsen Trygga Barnen.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Allmänt

Trygga Barnen är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi anpassar vår hantering av personuppgifter genom att följa dataskyddsförordningen GDPR. Det innebär att vi respekterar din integritet och rätt till att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka uppgifter vi samlar in, varför och hur de används. Vi skyddar på så sätt all din data på bästa möjliga sätt.

Här beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur du kan ha kontroll över dina uppgifter. Policyn gäller i alla sammanhang såsom när du besöker vår hemsida, använder några av våra tjänster där eller kommer i kontakt med oss på annat sätt som e-post eller telefon. Vår policy gäller även uppgifter vi får in via post eller om du lämnar uppgifter till oss på annat sätt. Vår policy gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som givare, arbetssökande, stödsökande, anhörig till stödsökande, frivillig eller bara som intresserad av vår verksamhet. Den gäller också dig som kommer i kontakt med oss i din yrkesroll eller som anställd hos oss.

Trygga Barnen ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Du kan alltid vända dig till oss på Trygga Barnen på kontakt@tryggabarnen.org, oavsett var i organisationen dina uppgifter behandlas.


Personuppgifter vi samlar in

Trygga Barnen får i första hand in personuppgifter direkt från dig, t.ex. när du registrerar dig för nyhetsbrev på vår hemsida. De uppgifter vi samlar in är ditt namn och kontaktuppgifter så som telefonnummer och/eller e-postadresser. Trygga Barnen kan komma att med hjälp av ditt mobilnummer ta fram ditt namn eller på annat sätt komplettera dina uppgifter om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård
(det vill säga när det är viktigt att du är du och att ingen annan får dina utskick eller liknande).


Trygga Barnen registrerar personuppgifter i samband med:

a) När du registrerar dig som mottagare av Trygga Barnens nyhetsbrev
b) När du registrerar dig som givare
c) När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer via hemsidan tryggabarnen.org
d) När du ansöker om att bli volontär hos oss antingen via hemsidan eller via mail
e) När du beställer något via vår gåvoshop eller bokar en föreläsning hos oss
f) Om du kontaktar oss via e-post, telefon och/eller hemsidan tryggabarnen.org
g) När du skriver på en deltagarlista i någon av våra verksamheter eller vid
aktiviteter
h) När du kontaktar oss å ett barns vägnar
i) Om vi gör en orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa
j) Vid anställning och/eller volontär såsom praktik


Trygga Barnen registrerar inte personuppgifter i samband med:

När blanketten på orosanmalan.se fylls i: De uppgifter du som anmälare fyller i ansvarar du för att skicka till berörd socialtjänst i den kommun där barnet är skrivet. Trygga Barnen spårar inte och tar heller inte del av dessa uppgifter.


Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagsstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt att begära information om hur vi använder dina personuppgifter och rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras, förbjuds för vissa användningsområden eller helt tas bort. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året skriftligen begära att få ta del av uppgifter som behandlas av oss.


Hur vi använder din information?

Vi använder oss av e-posttjänsten Mailchimp och det är där vi har e-postadresserna lagrade. Mailchimp har starka sekretesskydd som innebär att de hanterar våra kontaktuppgifter på ett lämpligt sätt och i enlighet med EU: s rättsliga krav.


Trygga Barnen behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

1) Givarservice

a) För att kunna ta emot och registrera gåvor som ska skickas ut till en adress till exempel.
b) För att fullgöra beställningar av tjänster, såsom om någon har beställt en
föreläsning och vi behöver skicka en offert per e-post.
c) Om du har begärt att få information av oss, som t.ex. signat upp för att få ta del av vårt nyhetsbrev.
d) För att ta emot sponsring eller andra leverantörstjänster


2) Informationsspridning och förmedling av kunskap

a) För att skicka dig information och inbjudningar via SMS och/eller e-post.
b) För att kontakta dig via SMS, e-post eller telefon om andra erbjudanden,
kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna informationsspridning.
c) För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.


3) Administration

a) När du e-postat oss sparas endast mailet i mailkorgen.
b) När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten.
c) Om vi gör en orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa.
d) Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
e) Om du söker anställning behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och om vi vill ta kontakt med dig.
f) När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration och tillgodose din fysiska säkerhet.
g) I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörd partner.
h) I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna
rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar.


4) I stödverksamheten

Vi har strängare krav vid behandling av personuppgifter gällande våra stödsökande och deras anhöriga. Vi för inga journaler utan lagrar endast oidentifierbara uppgifter på våra stödsökande. Från kontaktpersonerna får vi in en samtyckesblankett om att lagra samma uppgifter som i resterande delen av verksamheten, d.v.s.; namn, telefonnummer och e-postadress.


Kontakt

För ytterliga information om personuppgiftshantering eller om du har andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på kontakt@tryggabarnen.org eller via telefon: 070 477 79 10.