korridor

Den 6 oktober 2016, 05:00 – 06:30 genomförde Orosanmälan.se en nattlig inventering av socialjourernas telefonberedskap i Stockholm och Västra Götalands län. Orsaken till inventeringen var att det tidigare framkommit stora brister i socialjourernas tillgänglighet nattetid. Målet med inventeringen var att på ett strukturerat sätt visa på tillgängligheten gällande socialjourer i Stockholm och Västra Götalands län under nattetid.

Genom att strukturerat ringa upp och registrera tid, antalet kopplingar, hänvisningar, vem som svarat m.m. har vi nu gjort den första inventering i sitt slag.

I texten nedan används olika namn för socialjouren, detta för att det i Sverige används många olika namn för funktionen socialjour; sociala jouren, socialjour, social jour osv.

Stockholms län
Av sex socialjourer i länet svarade endast en: Stockholmsjouren. De resterande fem socialjourerna, Södertörnsjouren, Nordostjouren, Nordvästjouren, Sydostjouren och Södertäljejouren, hade stängt och hänvisade vidare via telefonsvararmeddelande.

Södertörnsjouren utmärkte sig negativt i inventeringen. 05:38 ringdes Södertörnsjouren upp. Via telefonsvararmeddelande uppmanas vi ringa 112 (SOS Alarm). När vi når SOS Alarm hänvisar de initialt till Södertörnsjouren, men då vi meddelar att Södertörnsjouren redan kontaktats och att de hänvisar till SOS Alarm, blir vi istället uppmanade att ringa 11414. Via växeln på 11414 kommer vi i kontakt med en växel-telefonist som hänvisar till stationsbefäl hos polisen. Efter ca 60 sekunders väntan på att stationsbefälet skall svara avslutas samtalet.

Västra Götalands län

Vid tidpunkten för inventeringen fanns fem olika socialjourer inom Västra Götalands län.

Socialjouren i Göteborg ansvarar för elva kranskommuner under jourtid och fungerade väl. En socialsekreterare svarade omgående på socialjourens telefonnummer.

Socialjouren i Borås ansvarar för sex andra kommuner. Det krävdes samtal till 112, där operatören i sin tur sökte sociala jouren. Sammanlagt tog det åtta minuter innan uppringaren fick kontakt med socialsekreteraren som hade social jour vid den tidpunkten.

Socialjourerna i Herrljunga, Skövde (ansvarar för 14 andra kommuner) samt Uddevalla (ansvarar för 13 andra kommuner) garanterade att socialjouren gick att nå, men kopplade inte fram p.g.a. att det inte var skarpt läge. Deras system var omständligt och det krävdes flera omkopplingar innan det gick att nå den polis som hade direktnumret till social jouren.

Den sammanlagda bedömningen är att det går att nå sociala jouren inom Västra Götaland under jourtid. Socialjouren i Göteborg var enklast att nå och svarade snabbast.

Orosanmälan.se

Vår inventering uppmärksammades av Sveriges Radio:

Sveriges Radio P4-Stockholm – om Orosanmälan.se inventering.

 

Inventering av socialjourers telefonberedskap nattetid