Orosanmälan.se är en ideell förening som verkar för att stötta befintliga strukturer i samhället. Det gör vi genom att vi delar med oss av våra lösningar samt att vi att sammanställer, förenklar och förmedlar offentliga information. Orosanmälan.se används idag av polis, ambulans, skola, privatpersoner, SOS Alarm, Vårdguiden och många mer. Vi används över hela Sverige, dygnet runt.

En del av vårt arbete ligger i att hjälpa kommuner och socialtjänstkontor med att förbättra deras tillgänglighet.

Epost

Vi rekommenderar alla socialtjänstkontor att att ta fram en epostadress för funktionen att ta emot orosanmälningar.
ex: orosanmalan@kommunensnamn.se
Adressen bör inte vara personbunden och en rutin bör skapas för att kontrollera epostadressen regelbundet.

Kontaktuppgifter på Orosanmälan.se

Orosanmälan.se är idag den enda aktören i Sverige som sammanställer kontaktuppgifterna till Sveriges socialtjänster och socialjourer. En gång om året genomför Orosanmälan.se en genomgång av kontaktuppgifterna.

För att vi ska uppdatera din kommuns kontaktinformation utanför perioden för vår årliga genomgång tar vi ut en avgift på 250 kr.

För att komma till vår Webbshop klicka på länken https://orosanmalan.se/butik/