Denna rapport är framtagen för att utgöra grund till ansökningar för den ideella föreningen Orosanmälan.se. I rapporten kan du läsa om föreningens arbete fram tills idag och vårt planerade arbete fram till 2020.

Läs här:

 

Läs vår senaste rapport