Abusive Head Trauma är en svår form av fysiskt våld som i första hand drabbar nyfödda barn, men även barn upp till fem års ålder.

Abusive Head Trauma innebär att barnets huvud skakas eller dunkas mot ett mjukt eller hårt underlag. Barnets mjuka och omogna hjärna kommer i svängning och i otakt med skallen. Hjärnan stöter då med kraft mot insidan av det hårda skallbenet. Uppbromsningen som då sker kan orsaka krosskador, kontusioner, ytligt på hjärnans yta, men också avslitning av de små blodkärl som går mellan hjärnan och hjärnhinnorna. Följden blir en blödning som ligger utanpå hjärnan och under den hårda hjärnhinnan. Detta kan leda till svåra hjärnskador, spasticitet, nedsatt begåvning, koncentrationssvårigheter eller död.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014.

Abusive Head Trauma