Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor. Ingreppet är straffbart i Sverige även när det utförs i ett annat land.

Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Utgiven av Socialstyrelsen 2014

Kvinnlig könsstympning