I flera år har Orosanmälan.se arbetat med att effektivisera och förenkla hanteringen av orosanmälningar över hela Sverige. Det har gett resultat! Vi kan nu stolt berätta att SOS Alarm använder sig av Orosanmälan.se i dess hantering av orosanmälningar för att snabbt och enkelt hitta kontaktuppgifter till socialtjänster och socialjourer över hela Sverige.

SOS Alarm använder Orosanmälan.se