kartan

Under vecka 37 2016 genomförde Orosanmälan.se en datainsamling i syfte att uppdatera och utöka databasen ”Socialtjänster och socialjourer i Sverige 2016”. Vi har besökt alla Sveriges 290 kommuner via deras hemsidor. Har vi inte hittat kontaktinformationen till socialtjänsten där så har vi istället ringt upp. Här kommer en kort sammanfattning av några av våra resultat.

  • Det finns 290 kommuner i Sverige och ca 320 socialtjänstkontor (beror på hur du räknar).
  • Många kommuner har omfattande brister i kontaktinformationen på sina hemsidor.
  • Många kommuner hänvisar till 112 eller 11414 som socialjour eller som koppling till socialjour. Oklart vad som gäller och vad det innebär.
  • Kommunerna använder 24 olika namn för samma funktion. Exempelvis:
    Socialtjänst, socialförvaltning, merborgarservice, individ och familjeomsorg, omsorgsförvaltning, myndighetskontor, omsorg och socialförvaltning, avdelningen barn och familj, social beredskap, barn och familjeenheten, utredning och uppföljningsenheten, familjeförvaltning, stöd och omsorg, barn, familj och ungdom, vård och omsorg, utredningsenhet och mottagning, arbete och välfärdsförvaltningen, familjecentral, social och arbetsmarknad, myndighetsutövning Barn och ungdom, barn ungdom och familj, social och utbildningsförvaltning, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, socialnämnd.
  • Vissa socialtjänstkontor har mycket begränsade tider för mottagning av orosanmälningar. Ibland så lite som en timma per dag. Detta gör det mycket svårt att lämna orosanmälningar för yrkesverksamma inom yrken med stor tidspress.
  • Det har som mest krävts nio omkopplingar på samma socialkontor för att hitta en person med kunskap om kontorets kontaktuppgifter. Som längst har det tagit tre arbetsdagar och mer än tio kontaktförsök för att få tag i en kommuns kontaktuppgifter till socialtjänsten.
  • Stor okunskap råder om vilka lagar som styr hanteringen av orosanmälningar.

 

Sveriges enda databas över socialtjänstkontor och socialjourer