Den ideella föreningen Orosanmälan.se har donerats till Stiftelsen Trygga Barnen.

Orosanmälan.se var ursprungligen en ideell föreningen med en egen styrelse. Den sista föreningsstämman hölls i mars 2019 och då beslutades att föreningen skulle donera webbplatsen Orosanmälan.se till Stiftelsen Trygga Barnen.

Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har någon nära sig som har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt.

Stiftelsen erbjuder olika stödaktiviteter i Stockholm. Och erbjuder samtalsstöd och digitala mötesplatser för unga runt om i landet.