Datainspektionen kritisk – funktionen Webbanmälan stängs ned

Tillgängligheten till socialtjänsten minskar och säkerheten i hanteringen av orosanmälningar sänks.

 

Funktionen Webbanmälan har gjort det möjligt att göra orosanmälningar via Orosanmälan.se, dygnet runt. Detta har lett till att flera orosanmälningar har kunnat skickas även utanför socialtjänstkontorens vanliga öppettider. Detta har haft effekten att flera socialtjänstkontor har uppdaterat sina rutiner för att kontrollera e-post. Det tycker vi är bra.

Datainspektionen har nu riktat kritik mot Orosanmälan.se för hur föreningen har hanterat personuppgifter i funktionen Webbanmälan. Vi tar till oss av Datainspektionens kritik och stänger funktionen Webbanmälan. I och med detta minskar tillgängligheten till socialtjänsten i hela Sverige. Det enda sättet att skicka skriftliga orosanmälningar är nu genom att använda fax eller snigelpost. Enligt Datainspektionen får dock fax inte användas för kommunikation av känsliga uppgifter, som t.ex. orosanmälningar, utan att den är krypterad (läs Datainspektionens svar om fax HÄR). Att använda post är också problematiskt då en orosanmälan enligt lag måste skickas “genast” (14 kap. 1 c § SoL) om en anmälningspliktig misstänker att ett barn far illa. Postgången i Sverige är inte synonymt med genast.

Med andra ord är det idag svårt att följa lagen för den som ska skicka en orosanmälan till socialtjänsten. I det här läget vore det konstruktivt om Datainspektionen granskar Sveriges socialtjänsters hantering av personuppgifter, och kommer med eventuella förslag på förbättring. Socialtjänsterna ska ju enligt lag ta emot orosanmälningarna samtidigt som de själva uppmanar anmälare att använda fax.

Orosanmälan.se tar dock beslutet med ro. “Webbanmälan var från början tänkt som ett test, budgeterat för underhåll under ett år (fram till september 2017). Vi ville erbjuda möjligheten att skriva orosanmälningar via nätet samt att undersöka och se om det fanns intresse för funktionen. Och det finns det. Tandläkare, rektorer, lärare, Röda Korset-arbetare, HVB-hem, asylboenden, akutsjukhus, BUP-enheter, ambulanspersonal, polispersonal och många fler har använt tjänsten. Det finns ett stort behov av att kunna göra Orosanmälningar på nätet.

Arbetet att ta fram en helt krypterad plattform, Orosanmälan.se 2.0 har redan börjat. Med den nya plattformen kommer det gå att hantera orosanmälningar krypterat, från anmälare till socialsekreterare. Tjänsten kommer att finansieras via medlemsavgifter från socialtjänsterna och andra arbetsgivare. För första gången kommer det bli möjligt att enkelt, effektivt och säkert hantera orosanmälningar i Sverige. Orosanmälan.se kommer att fortsätta vara ledande i utvecklingen av hanteringen orosanmälningar. Vi har redan fått in 175 000 kr från två stiftelser för projektet men vi behöver ytterligare finansiering för att kunna dra igång produktionen”, säger Axel Moberg, ambulanssjuksköterska och grundare av den ideella föreningen Orosanmälan.se.


Vi vänder oss nu till alla i Sverige som tycker att det borde finnas ett enkelt och säkert sätt att hantera orosanmälningar. Oavsett om du jobbar inom socialtjänsten, skolan, polisen, hälso- och sjukvården, eller om du är engagerad i din roll som privatperson så kan du bidra till en förändring.

Vill du läsa mer om hur Orosanmälan.se 2.0 kan du läsa det i vårt rapport HÄR.

Vid frågor kontakta föreningen på info@orosanmalan.se

Tillsammans kan vi skynda på utvecklingen! Du kan visa ditt stöd i projektet Orosanmälan.se 2.0 genom att

Lämna dina uppgifter

Allt för att barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt.

Webbanmälan stängs ned