För kommuner som vill skapa ett system för orosanmälningar och underlätta arbetet för Socialtjänstkontoren.

Den ideella föreningens Orosanmälan.se har som mål är att barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt. Vi tar fram lösningar som fungerar och underlättar hanteringen av orosanmälningar. Vi vill underlätta hanteringen för alla, från anmälare till mottagande socialsekreterare. Det är därför naturligt för oss att dela med oss av vårt arbete.

13 kommuner har nu skapat egna webbanmälningsfunktioner. Orosanmälan.se stödjer denna utvecklingen och erbjuder nu funktionen Webbanmälan gratis till andra kommuner som vill skapa egna orosanmälningsfunktioner. Koden kan användas som inspiration eller användas som den är.

Om någon vill ta vid och utveckla tjänsten vidare är vi endast tacksamma, så länge det syftar till målet, att hjälpa barn som far illa.

Orosanmälan.se väljer därfär att inte gå vidare med att utveckla ett eget orosanmälningssystem. Istället kommer föreningen att på olika sätt stötta kommunerna i deras arbete med att ta fram egna system för orosanmälningar. Koden till vår funktion “webbanmälan”  som vi skapat i samarbete med K-mit AB kommer inom kort gå att ladda ned här.

Kommuner som vill ha stöd i arbetet med orosanmälningssystem kan kontakta föreningen på info@orosanmalan.se

Mer information kommer inom kort.