21 september 2019 uppdaterar vi orosanmälningsblanketten.

Den ideella föreningen Orosanmälan.se har som mål är att barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt. Vi tar fram lösningar som fungerar och underlättar hanteringen av orosanmälningar. Vi vill underlätta hanteringen för alla, från anmälare till mottagande socialsekreterare. Blanketten vi har tagit fram baseras på socialtjänstlagen och används idag över hela Sverige, dygnet runt. Det är den mest använda mallen för orosanmälningar i Sverige idag. Blanketten uppdateras varje år i september.

Har Du tips på förbättringar till årets uppdatering?
Motivera vad du tycker kan bli bättre och ange yrkestitel och arbetsplats.

Maila till info@orosanmalan.se.