För kommuner

som vill skapa ett system för orosanmälningar och underlätta arbetet för Socialtjänstkontoren.

Karta

Här hittar du kontaktuppgifter till Sveriges socialtjänstkontor.

Blankett

Här kan du hämta vår standardiserade blankett för orosanmälningar. Hittills har blanketten laddats ner gånger.