OBS! Vi tar ej emot orosanmälningar. Orosanmälningar ska skickas till socialtjänsten i kommunen där barnet är skrivet.

Webbplatsen orosanmalan.se och Stiftelsen Trygga Barnen varken sparar, spårar eller tar del av några uppgifter vid en orosanmälan där blanketten på sidan används. De uppgifter du som anmälare fyller i ansvarar du för att skicka till berörd socialtjänst i den kommun där barnet är skrivet.


Har du frågor som gäller orosanmälningar?

Kontakta socialtjänsten.

Har du frågor gällande webbplatsen orosanmälan.se?

Webbplatsen orosanmälan.se drivs av Stiftelsen Trygga Barnen. Har du förslag eller frågor gällande webbplatsen orosanmälan.se är du välkommen att kontakta Trygga Barnen.

Trygga Barnen
Rindögatan 15
115 36 Stockholm

e-post: kontakt@tryggabarnen.org
telefon: 070 477 79 10