OBS! Vi tar ej emot orosanmälningar. Orosanmälningar ska skickas till socialtjänsten i kommunen där barnet är skrivet. Har du frågor om orosanmälningar så kontakta socialtjänsten.

 

Föreningens postadress:
Orosanmälan.se
Luntmakargatan 61
113 58 Stockholm


Styrelsen

Axel Moberg, ordförande
Martina Böhme, jurist
Peter Nyström, ekonom
Paula Dahlström, marknadsföring

 

Övriga resurser

Carin Eiman, specialpedagog
Charlotte Hveem, representant hälso- och sjukvård
Björn Gustavsson, processansvarig
Nina Gardö, grafisk formgivare & webbredaktör
Anna Blomberg & Anna Jadvi, Illustratörer /Studio Annalog
K-mit, webbyrå

 

Faktagranskare

Socialtjänst
Inga-lill Karlsson
Enhetschef Mottagningsgruppen, område familjestöd, Arbetsmarknad och Socialförvaltning

Maria Blomgren Rydell
Teamledare Barnahuset Trollhättan