Postadress

OBS! Vi tar ej emot orosanmälningar. Orosanmälningar ska skickas till socialtjänsten i kommunen där barnet är skrivet.

Orosanmälan.se
Luntmakargatan 61
113 58 Stockholm

OBS! Vi tar ej emot orosanmälningar. Orosanmälningar ska skickas till socialtjänsten i kommunen där barnet är skrivet. Har du frågor om orosanmälningar så kontakta socialtjänsten. 
Emailadress:
 info@orosanmalan.se


Styrelsen

Axel Moberg, ordförande

Martina Böhme, jurist

Peter Nyström, ekonom 

Paula Dahlström, marknadsföring

 

Övriga resurser

Carin Eiman, specialpedagog

Charlotte Hveem, representant hälso- och sjukvård

Björn Gustavsson, processansvarig

Nina Gardö, grafisk formgivare & webbredaktör

Anna Blomberg & Anna Jadvi, Illustratörer /Studio Annalog

K-mit, webbyrå

 

Faktagranskare

Socialtjänst
Inga-lill Karlsson
Enhetschef Mottagningsgruppen, område familjestöd, Arbetsmarknad och Socialförvaltning

Maria Blomgren Rydell
Teamledare Barnahuset Trollhättan